TIN TỨC

Sự Kiện Diễn Ra


 • Quý bằng hữu thân mến !!!
 • - SỰ KIỆN ĐUA TOP THIÊN LONG BÁT BỘ Cửu Kiếm
  EVENT ĐUA TOP LEVEL
  Thời gian : Tính từ lúc Open đến 7h30 cùng ngày chốt top
  Phần thưởng :
  • TOP 1 :: Trùng Lâu Tùy Chọn + 300k ĐMP
  • TOP 2 : Trùng Lâu Ngọc + 200k ĐMP
  • TOP 3 : 1 Pet boss VIP tư chất cực khủng + 200k ĐMP
  • TOP 4 : 10 : 100k ĐMP
  • EVENT Nhận Quà Khủng Các Mốc Nạp thẻ
   Thời gian : Bắt Đầu Từ Khi Open Game
   Phần thưởng :
  • Mốc 100k : Nạp 100k Nhận ngay 1 trùng lâu giáp cho quà nạp thẻ lần đầu
  • Mốc 200k : Sẽ Nhận Được 50k điểm dược trần x1 + điêu Văn thể lực 8
  • Mốc 500k :50k điểm dược trần x2 + điêu Văn thể lực 8 x2 + Công Lực Đan X5 + Bạch Lạc Đà Vip 1 + 1 pét bos Vip 1
  • Mốc 1Triệu - 10 : 50k điểm dược trần x3 + điêu Văn thể lực 9 x2 + Công Lực Đan X5 + Bạch Lạc Đà Vip 2 + 1 pét bos Vip 2 + 1 Trùng Lâu Ngọc
  • Mốc 2Triệu - 10 : 50k điểm dược trần x3 +điêu Văn thể lực 10 x3 + Công Lực Đan X5 + Bạch Lạc Đà Vip 3 + Pét Bó Vip 3 + 1 Trùng Lâu Giới
  • ( Vật phẩm trao dưới dạng không cố định )
   Ngoài ra còn nhiều sự kiện khác sẽ được diễn ra sau 2 sự kiện trên
   Phần quà Nạp Thẻ tích lũy
   Sự kiện Thả PET môn phái
   Sự kiện Thả BOSS tại Map
   Sự kiện Bang Hội Đại Chiến
   Sự kiện Phu Thê Đại Chiến
   Sự kiện Vang Danh Kỳ Tài 1vs1 3v3 5vs5
   Sự kiện ra thường xuyên tổ chức cho AE : 1 tuần 2->3 Event
  © BQT Thiên Long Cửu Kiếm KÍNH BÚT